รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก

น้ำดื่มวัด น้ำดื่มมูลนิธิ

กรุงเทพวอเตอร์ รับผลิตน้ำดื่มวัด น้ำดื่มมูลนิธิ สำหรับทุกวัด ทั้งพระอารามหลวง และวัดราษฏร์ รับผลิตน้ำดื่มขนาด 350 600 1500 มล. เราผลิตด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (Ultra Violet) และโอโซน (Ozone)

วัด มูลนิธิผลิตน้ำดื่มกับกรุงเทพวอเตอร์ สะดวกและรวดเร็ว
เพราะเราผลิตน้ำดื่มสำหรับวัดและมูลนิธิต่างๆ ด้วยดูแลอย่างเข้มงวด สะอาด ปลอดภัย

ขอ อย. สำหรับน้ำดื่มวัด ฟรี ออกแบบฉลากน้ำดื่มวัด ฟรี จัดส่งถึงวัดฟรี

คณะศรัทธาญาติโยม เจ้าภาพที่ต้องการผลิตน้ำดื่มถวายวัด สั่งผลิตน้ำดื่มมอบให้มูลนิธิ
ติดต่อกรุงเทพวอเตอร์ รับผลิตน้ำดื่มส่งทุกวัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร วัดจังหวัดนนทบุรี วัดจังหวัดปทุมธานี วัดจังหวัดสมุทรปราการ วัดหลวง วัดราษฏร์ กรุงเทพวอเตอร์ผลิตส่งทุกวัด กรุงเทพวอตเตอร์ผลิตน้ำดื่มราคาถูก ใช้งบประมาณไม่มาก ไม่เดือดร้อนวัด ไม่เดือนร้อนมูลนิธิ

ผลิตน้ำดื่มที่กรุงเทพวอเตอร์ เร็ว ถูก ดี
เร็ว – ใช้เวลาผลิตภายใน 1 เดือน
ถูก -ราคาไม่แพง ไปต่อได้ ขายต่อได้กำไร
ดี – สะอาด ปลอดภัย มั่นใจได้

ผลิตน้ำดื่มสำหรับวัด น้ำดื่มมูลนิธิ สั่งกรุงเทพวอเตอร์ โทร 092 664 1440